Az Atiboxhungary a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
RENDBEN

Adatvédelmi tájékoztató

A Hungária Boxer Klub (HBK) adatvédelmi tájékoztatója

 

Bevezető

A Hungária Boxer Klub tájékoztatja a versenyein résztvevőket és nevezési rendszerének felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

A Hungária Boxer Klub mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai:


Név: Hungária Boxer Klub (HBK)
Székhely: 3390 Füzesabony Szentkorona út 20/a

Cégjegyzékszám: 00 18 207532

Adószáma: 18207532110

Elérhetőség:

 

Bíró Imre elnök

 

Általános információ: +36 30 914 6776

 

Weblap: http://www.hungariaboxerklub.hu

E-mail (általános): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

E-mail (adatkezelés, adatvédelem): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Weboldalak:

http://www.hungariaboxerklub.hu,

http://www.atiboxhungary.hu

 

A jelen tájékoztató kiemelt célja, hogy a Hungária Boxer Klub (mint adatkezelő) által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem) az alábbi rendelkezéseknek megfelelően:

 • General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 – Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,
 • 2008. évi LXVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól,
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

A jelen tájékoztatóban szereplő, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalmaival.


Az adatkezelés jogalapja


Rendezvényeinkre való nevezésével ön szerződést köt velünk a meghatározott szolgáltatások teljesítésére.

A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez (rendezvények, kiállítások lebonyolítása stb.) szükséges adatok esetében a szerződés teljesítése. Ezek az adatok az online nevezés során kötelezően kitöltendőként jelennek meg. A nem kötelezően kitöltendő adatok kezelésének alapja az ön hozzájárulása.Az adatkezelés célja és időtartama

A Hungária Boxer Klub által folytatott adatkezelés általános célja:

 • ügyfeleink (nevezőinek) beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése,
 • az általunk kezelt rendezvények, kiállítások és események lebonyolítása,
 • ügyfeleink tájékoztatása,
 • pénzügyi nyilvántartások vezetése,
 • statisztikák, elemzések összeállítása,
 • kedvezményes nevezési lehetőség biztosítása esetén a kedvezményre jogosultak körének meghatározása és a kedvezmények hozzárendelése az érintett ügyfelekhez, (pl.: MEOESZ szövetségi kártya)
 • eseményeinken felmerülő probléma esetén az ügyfél által megadott adatokat felhasználva érintettek értesítése
 • szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb rendezvények, események előkészítése.

Adatbázisunkban szereplő ügyfeleink (értsd.: nevezők) beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges lehet. Kedvezmények biztosításához és nyilvántartásához (pl.: adott számú kutya nevezése után járó kedvezmény) szintén meghatározatlan ideig szükséges lehet az adatokhoz való hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján általában ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük. Azonban a háromévenkénti felülvizsgálat során törölhetjük olyan ügyfelek adatait, akik már több éve nem volt új nevezésük.

Marketingtevékenységünk részletezése

Marketingtevékenysége keretében a Hungária Boxer Klub

 • statisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait és megalapozza akcióit,
 • célcsoportokat képez ügyfélköréből, akiket egy adott szolgáltatás vagy rendezvény érdekelhet,
 • e-mailben hírleveleket,
 • direktmarketing-eszközünk az e-mail,
 • felhasználhatja a rendezvényei, eseményein részt vevőkről készült fényképeket, videókat (ehhez ügyfeleinknek minden egyes nevezésükkel kifejezetten hozzá kell járulniuk, és ez a hozzájárulás a nevezés elengedhetetlen feltétele, mivel a képeken szereplőket nem minden esetben tudjuk név szerint beazonosítani).

 

Adattovábbítás külföldre

A Hungária Boxer Klub személyes adatot csak és kizárólag az ATIBOX, vagy az FCI-nek továbbít külföldre.

 
A kezelt adatok köre


Az általunk kezelt személyes adatokat lent részletezzük az adatkezelés céljával együtt. Ügyfeleinkről az általuk megadott adatokat, illetve ezekből számított értékeket tartunk nyilván. Ugyancsak nyilvántartjuk a rendezvények (különös tekintettel kiállítások) során elért eredményeket és a versenyszervezéssel kapcsolatos adatokat (pl. rajtszám, nevezés visszaigazolása).

Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, pénznem, befizetett tétel, online nevezés esetén tranzakcióazonosító.

E-mailek küldése

E-mailt küldünk minden ügyfelünknek

A weboldalakon történt sikeres nevezésről (értesítő üzenetek).
A rendezvénnyel kapcsolatos tudnivalókról, szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából.


Az adatok megismerésére jogosultak köre


Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez Hungária Boxer Klub-on belül csak azon tagok jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak:

A Hungária Boxer Klub elnöke vagy a vezetőség által kijelölt:

 • adminisztrátor és adatrögzítő dolgozók / adatfeldolgozó partnerek
 • a rendszergazda, szoftverfejlesztő és az adatbázis kezelő dolgozók / adatfeldolgozó partnerek
 • a pénzügyi / adatfeldolgozó partnerek
 • a marketinges / adatfeldolgozó partnerek

 

Az adatkezelésben érintett szervereink üzemeltetői

atiboxhungary.hu                -                      Forpsi (BlazeArts Kft)

hungariaboxerklub.hu               -                      Sybell Informatikai Kft     


A weboldalak látogatásakor keletkező adatok


Mint minden webszerver az interneten, a mi webszervereink is automatikusan tárolnak egyes adatokat a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. Weboldalaink felkeresésekor a szerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:

 • a látogatás időpontja,
 • a megtekintett oldal címe,
 • a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),
 • a látogató IP-címe,
 • a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző típusát, verziószámát tartalmazza.


A nevezőkről/részvevőkről tárolt adatok


A felsorolt adatokat a nevezők beazonosításához (pl. hasonló nevű nevezők megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. rendezvényekkel kapcsolatos értesítések kiküldése), a rendezvény lebonyolításához (pl. rajtszámozás, eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi összesítésekhez használjuk. A nevezéskor nem feltétlenül szükséges adatokat nem kötelezőként jelöltük meg.


Alapadatok:

 • az adatbázisbeli azonosító (nevező azonosító, automatikusan generálódik),
 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Ország
 • Irányítószám
 • Település
 • Cím (Utca, házszám, emelet, ajtó)
 • Levelezési cím
 • MEOESZ szövetségi kártya száma + Igazolás a szöv. kártya számról (fájl)
 • Adószám (Csak vállalkozás esetén!)
 • Regisztráció időpontja

 

Az egyes rendezvényekhez kapcsolódó nevezési adatok:

 • Kutya neve
 • Kutya neme
 • Kutya színe
 • Törzskönyvi szám
 • Születési dátum
 • Ivar
 • Apa kutya neve
 • Anya kutya neve
 • Tenyésztő neve
 • Tulajdonos neve
 • Törzskönyv/Pedigree első oldala (fájl)
 • Törzskönyv/Pedigree második oldala (fájl)
 • Munkavizsga bizonyítvány (fájl)
 • Champion bizonyítvány (fájl)
 • nevezési osztály
 • nevezés időpontja

18 év alattiak regisztrációja

Rendezvényeinkre, 18 év alatti fiatalok csak szülői felügyelettel nevezhetnek.

 

Adatok törlése

Ügyfeleink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból, online nevezési rendszerünkből.

A hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve létfontosságú érdekeik érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis integritásának megőrzése. Ennek keretében technikai okból (az adatbázisok felépítése miatt) nem tudunk olyan adatot törölni, amely más adathoz szorosan kötődik (pl. külső kulcs). Jogi kötelezettségünk, egyben jogos érdekünk és harmadik személyekkel szembeni kötelezettségünk a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet hozzá, és csak üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra. Jogos érdekünk továbbá, hogy továbbra is kinyerhessük adatbázisunkból a statisztikai adatokat, például ne változzék a versenyre nevezők száma és statisztikai összetétele.

 

Ennek alapján csak azoknak az ügyfeleknek az adatait tudjuk teljesen törölni, akik soha nem neveztek Rendezvényeinkre. Akikhez nem kötődik hozzá érdemi adat az online nevezési rendszerben, töröljük az adatait az online adatbázisból, de megmaradnak a szükséges adatok a fő adatbázisunkban. Egyébként töröljük az ügyfél nevét, minden elérhetőségét és címét, kapcsolódó adatait, a nevezések során megadott elérhetőségeit, valamint az utolsó számlázási nevét és címét, és minden más esetlegesen tárolt adatot, amelynek a megőrzése az adatbázis integritásához nem szükséges.

Ha Ön az adatait töröltette, a későbbiekben újra nevezhet rendezvényeinkre.


Sütik használata a weboldalon


Ez a weboldal úgynevezett sütiket (cookies) használ. A sütik olyan apró szöveges adatfájlok, amelyek az ön webböngészéjőn keresztül weboldalunkat meglátogatva számítógépe merevlemezén tárolódnak. A sütik bizonyos információkat (például egyedi oldal vagy nyelvi beállításokat) tárolnak el, amelyeket az ön webböngészője – a sütik élettartamától függően – továbbít nekünk, amikor ön ismét felkeresi weboldalunkat.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni önnek weboldalunk használatát.

PHPSESSID : A weboldalon a munkamenet azonosítására szolgáló süti A böngészőablak bezárásáig
cookiebar : A weboldalunkon található sütik elfogadásának beállítását rögzíti 12 hónap

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

 A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson a következő linkre : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu


Jogorvoslati lehetőségek


Amennyiben úgy érzi, hogy a Hungária Boxer Klub vagy annak valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Hungária Boxer Klub-bal a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 e-mailcímen vagy jelen tájékoztató bevezetőjében megjelölt elérhetőségeink útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

 

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy a Hungária Boxer Klub problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1534 Budapest Pf.:834
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06-1/391-1400
Fax: 36-1/391-1410
e-mail-cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Weboldal: www.naih.hu
Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

A Hungária Boxer Klub kikötése


Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

 

Hungrária Boxer Klub

Elnök : Bíró Imre

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.