Az Atiboxhungary a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
RENDBEN

JIŘÍ   SUCHÝ   ( CZ )

 

Do kynologické organizace jsem vstoupil již při studiu na středn횹kole v lednu roku 1971. Zanedlouho jsem si opatřil fenku boxera a založil svoji chovatelskou stanici " JISUKO ". Za období  45 let jsem odchoval ve své chovatelské stanici 57 vrhů, ve kterých se narodilo mnoho velice úspěšných národních i mezinárodních šampionů. Z minulosti bych rád vzpomenul na multiššampiony Hainn, Lucia, Morgwell, Wittoria, Yasmin a vice-světovou vítězku ATIBOXu – Bijou. Dále multi a mezinárodní šampiony Fixe, Idylle, Lucian, Mayk, Ontaria, Oriella. V současné době moji výstavně i výcvikově nejúspěšnější fenou je Venezia, Veggie, Willi, Xena, Yenni, Zeno a velmi mnoho dalších úspěšných jedinců. Ve svojí chovatelské stanici upřednostňuji zdravé, exteriérově krásné a povahově dokonalé boxery.Velmi často se zúčastňuji výstav v zahraničí. Pracuji jako poradce chovu územní pobočky. Složil jsem 35 pracovních zkoušek z výcviku, včetně zkoušek speciálních a mezinárodních. Dále velké množství zkoušek chovnosti ( = ZTP ) a bonitací ( = Korüng ) , které také posuzuji. Již 26 let působím ve funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru na klubových, národních i mezinárodních výstavách. Za toto období jsem posoudil cca 2000 boxerů. Posuzuji na zkouškách chovnosti, bonitacích a působím jako rozhodčí na vytrvalostních zkouškách (AD). V zahraničí jsem posuzoval ve Švédsku, Dánsku, Rusku, Maďarsku, Polsku a Slovensku. V roce 1999 a v roce 2014 jsem posuzoval světové výstavy boxerů ATIBOX. Od roku 1993 jsem členem hlavního výboru Boxerklubu ČR, kde od roku 1995 zastávám funkci předsedy sboru rozhodčích ( = Zuchtrichterobmann ).

 

 

JIŘÍ   SUCHÝ   (CZ)

 

I joined the canine organization while studying at high school in January 1971. Soon I got a female boxer and founded my kennel "JISUKO". Over a period of 45 years, I bred 57 litters in my kennel, in which many very successful national and international champions were born. From the past, I would like to remember the multi-champions Hainn, Lucia, Morgwell, Wittoria, Yasmin and the vice-world winner of ATIBOX - Bijou. Furthermore, multi and international champions Fixe, Idylle, Lucian, Mayk, Ontario, Oriella. Currently my most successful bitch in show and training is Venezia, Veggie, Willi, Xena, Yenni, Zeno and many other successful individuals. In my kennel I prefer healthy, exteriorly beautiful and perfect boxers. I often take part in shows abroad. I work as a breeding consultant for a territorial branch. I passed 35 training exams, including special and international exams. Furthermore, a large number of breeding tests (= ZTP) and breeding (= Korüng), which I also assess. For 26 years I have been working as a judge for judging the exterior at club, national and international shows. During this period I judged about 2000 boxers. I judge at breeding tests, evaluations and act as a judge at endurance tests (AD). I judged abroad in Sweden, Denmark, Russia, Hungary, Poland and Slovakia. In 1999 and in 2014 I judged the world exhibitions of boxers ATIBOX. Since 1993 I have been a member of the main committee of the Boxerklub ČR, where since 1995 I have been the chairman of the jury (= Zuchtrichterobmann).